VIETNAMESE

chuyên ngành tiếng anh du lịch

chuyên ngành anh văn du lịch

ENGLISH

English for tourism

  

NOUN

/ˈɪŋglɪʃ fɔr ˈtʊˌrɪzəm/

English for tourism and hospitality

Chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch là một chuyên ngành của ngành Ngôn ngữ Anh, cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức tổng quát về tiếng Anh, các kỹ năng ngôn ngữ trong những tình huống giao tiếp thuộc lĩnh vực du lịch.

Ví dụ

1.

Chuyên ngành tiếng Anh du lịch đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức tốt về ngôn ngữ Anh và Du lịch, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, có kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong lĩnh vực Du lịch.

The English for tourism major creates human resources who have good knowledge of English language and tourism, are able to use English fluently, have professional skills and good qualities to be able to work effectively in the field of Tourism.

2.

Chuyên ngành tiếng Anh du lịch đòi hỏi sự nhạy bén với cái mới, có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi của nghề nghiệp và của xã hội.

The English for tourism major requires a sensitivity to new things, a proactive spirit to adapt to changes in the profession and society.

Ghi chú

Một số công việc liên quan đến ngành Ngôn ngữ Anh:
- English as a foreign language teacher: Giáo viên dạy tiếng Anh
- private tutor: gia sư riêng
- newspaper journalist: nhà báo
- editorial assistant: trợ lý biên tập
- writer: nhà văn
- proofreader: người hiệu đính