VIETNAMESE

ngành học chế tạo máy

ngành cơ khí chế tạo máy

ENGLISH

manufacturing engineering

  

NOUN

/ˌmænjəˈfækʧərɪŋ ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ/

Ngành chế tạo máy là ngành chế tạo ra các loại máy móc và thiết bị sản xuất, tạo tư liệu sản xuất phục vụ mọi nhu cầu của đời sống hiện nay.

Ví dụ

1.

Ngành chế tạo máy được thiết kế để đào tạo các kỹ sư cơ khí.

Manufacturing engineering is designed to train mechanical engineers.

2.

Có 14 sinh viên năm thứ hai, và mười sinh viên năm thứ ba của khóa học ngành chế tạo máy.

There are 14 students in the second year, and ten in the third year of the manufacturing engineering degree course.

Ghi chú

Một số ngành:
- electrical and computer science (kỹ thuật điện máy tính)
- mechanical engineering (kỹ thuật cơ khí)
- business administration (quản trị kinh doanh)
- mechanical electrical engineering (cơ khí và điện)
- civil engineering (kĩ thuật xây dựng)