VIETNAMESE

khóa điện tử

ENGLISH

electronic lock

  

NOUN

/ɪˌlɛkˈtrɑnɪk lɑk/

electric lock

Khoá điện tử là loại khoá hoạt động bằng điện, được gắn cố định lên cửa, sử dụng chip điện tử để nhận diện và mở khoá.

Ví dụ

1.

Khóa điện tử có mật khẩu và kiểm soát thời gian là loại khóa được thiết kế mới, có tính ổn định và độ an toàn cao.

Electronic lock with password and time control is a kind of newly-designed lock with high stability and high safety.

2.

Khóa cửa an ninh báo động là sự kết hợp của khóa cơ và khóa điện tử.

The alarm security door lock is the combination of the mechanical lock and electronic lock.

Ghi chú

Một số loại khóa cửa:
- knob lock: khóa núm
- deadbolt lock: khóa chốt
- handleset: khóa khóa tay gạt
- sliding chain lock: khóa xích trượt