VIETNAMESE

chuyên ngành tài chính

ENGLISH

finance major

  

NOUN

/fəˈnæns ˈmeɪʤər/

Chuyên ngành tài chính là một ngành học về sự quản lý và điều phối dòng tiền, ngân hàng, các hoạt động về tài sản và vốn.

Ví dụ

1.

Nhu cầu tuyển dụng lao động của chuyên ngành tài chính rất lớn, do đó, thu hút hàng ngàn sinh viên đăng ký xét tuyển mỗi năm.

The recruitment demand of finance majors is very large, so it attracts thousands of students to apply for admission every year.

2.

Sinh viên chuyên ngành tài chính có thể kiếm được mức lương hấp dẫn trong các nghề nghiệp như lập kế hoạch tài chính, tư vấn quản lý, quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư.

Students in finance majors can earn lucrative salaries in careers such as financial planning, management consulting, wealth management, and investment banking.

Ghi chú

Một số lựa chọn nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính:
- actuary: cố vấn tính toán bảo hiểm
- quantitative analyst: nhà phân tích định lượng
- securities trader: nhà kinh doanh chứng khoán
- financial analyst: nhà phân tích tài chính
- economic analyst: nhà phân tích kinh tế