VIETNAMESE

xuồng cao tốc

ENGLISH

high-speed craft

  

NOUN

/haɪ-spid kræft/

Xuồng cao tốc là phương tiện có tốc độ thiết kế thỏa mãn các điều kiện quy định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc hoặc có tốc độ trên 30 km/h.

Ví dụ

1.

Xuồng cao tốc đầu tiên thường là tàu cánh ngầm hoặc thủy phi cơ, nhưng vào những năm 1990, các thiết kế tàu cánh ngầm và tàu một thân trở nên phổ biến hơn và các tàu cánh ngầm lớn và thủy phi cơ không còn được chế tạo nữa.

The first high-speed craft were often hydrofoils or hovercraft, but in the 1990s catamaran and monohull designs become more popular and large hydrofoils and hovercraft are no longer built.

2.

Xuồng cao tốc chịu được sóng gió cấp 7, cấp 8.

High-speed crafts can withstand level 7, level 8 waves.

Ghi chú

Một số loại thuyền:
- ferry (phà)
- kayak (xuồng kayak)
- dory (xuồng ba lá)
- pontoon (thuyền phao)
- trawler (thuyền đánh cá)
- tug (tàu kéo)