VIETNAMESE

ăn mặc gọn gàng

ăn mặc chỉnh tể

ENGLISH

neatly dressed

  

ADJ

/biː ˈniːtli drɛst/

Ăn mặc gọn gàng là từ dùng để nói về việc mang quần áo vừa đủ chi tiết, thành phần, giúp không thừa các chi tiết dẫn đến thành lôi thôi, rườm rà.

Ví dụ

1.

Một buổi tối, hai thanh niên ăn mặc gọn gàng đến căn hộ của tôi.

One evening, two neatly dressed young men came to my apartment.

2.

Học sinh sẽ được yêu cầu ăn mặc gọn gàng khi đến trường.

Students will be required to be neatly dressed at school.

Ghi chú

Cùng Dol học các từ vựng liên quan đến ăn mặc gọn gàng nhé:
- button-down: cổ áo cài chặt bằng nút
- casual: quần áo bình thường, không trang trọng
- clingy: bó sát
- comfortable: thoải mái
- conservative: vừa phải, quần áo mang phong cách truyền thống
- dressy: chưng diện, sang trọng