VIETNAMESE

ngành sư phạm ngữ văn

ENGLISH

Vietnamese language and literature teacher education

  

NOUN

/viɛtnɑˈmis ˈlæŋgwəʤ ænd ˈlɪtərəʧər ˈtiʧər ˌɛʤəˈkeɪʃən/

Sư phạm Ngữ văn là ngành đào tạo giáo viên có đầy đủ kiến thức giảng dạy môn ngữ văn tại các trường phổ thông đại trà, trường chuyên, trường chất lượng cao và các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những trường đại học đào tạo ngành sư phạm ngữ văn.

Hanoi National University of Education is one of the universities that train Vietnamese language and literature teacher education.

2.

Cơ hội việc làm đối với sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn rất lớn.

Job opportunities for students majoring in Vietnamese Language and Literature Teacher Education are huge.

Ghi chú

Một số chuyên ngành sư phạm:
- Sư phạm Anh: English Language Teacher Education
- Sư phạm mầm non: Preschool Teacher Education
- Sư phạm tiểu học: Primary Teacher Education
- Sư phạm Toán: Mathermatics Teacher Education
- Sư phạm Ngữ văn: Vietnamese Language and Literature Teacher Education