VIETNAMESE

chuyên ngành cơ điện tử

chuyên ngành kỹ thuật cơ điện tử

ENGLISH

mechatronics major

  

NOUN

/ˌmekəˈtrɑːnɪks ˈmeɪʤər/

Chuyên ngành cơ điện tử là sự kết hợp của kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính. Đây là ngành rất quan trọng và không thể thiếu trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Mục đích của ngành khoa học tổng hợp liên ngành này là nhằm phát triển tối đa tư duy hệ thống trong thiết kế và phát triển sản phẩm để tạo ra những sản phẩm mới có những tính năng vượt trội. Robot chính là một sản phẩm tiêu biểu của chuyên ngành cơ điện tử.

Ví dụ

1.

Một số sinh viên chuyên ngành cơ điện tử đang lắng nghe bài nói của các kỹ sư Ấn Độ.

Some of the mechatronics major students is listening to the talk given by the Indian engineers.

2.

Bạn có thể chọn để trở thành 1 sinh viên chuyên ngành cơ điện tử tại đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

You can choose to become a mechatronics major student at the Ho Chi Minh city University of Technology.

Ghi chú

Một số ngành nghề liên quan đến chuyên ngành cơ điện tử:
- robotics engineer/ technician (kỹ sư robot)
- automation engineer (kỹ sư tự động hóa)
- control system design/troubleshooting engineer (kỹ sư thiết kế / xử lý sự cố hệ thống điều khiển)
- electronics design engineer (kỹ sư thiết kế điện tử)
- mechanical design engineer (kỹ sư thiết kế cơ khí)