VIETNAMESE

trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh

ENGLISH

Ho Chi Minh city Pedagogical University

  

NOUN

/hoʊ kaɪ mɪn ˈsɪti ˌpɛdəˈgɑʤɪkəl ˌjunəˈvɜrsəti/

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ, là một trường đại học chuyên ngành sư phạm và ngôn ngữ, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ví dụ

1.

Cô Diệu Thu tốt nghiệp Cử nhân Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001.

Ms. Dieu Thu graduated from the Ho Chi Minh City University of Pedagogy with a Bachelor's degree in Literature in 2001.

2.

Tôi lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và là giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

I grew up in Ho Chi Minh City, Vietnam, and am a lecturer at the Ho Chi Minh City Pedagogical University in Vietnam.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trường đại học sư phạm:
- ministry of education (bộ giáo dục)
- provincial department of education (sở giáo dục)
- continuing education (giáo dục thường xuyên)
- education inspector (thanh tra giáo dục)