VIETNAMESE

khoa tim

Khoa tim mạch

ENGLISH

cardiology department

  

NOUN

/ˌkɑrdiˈɑləʤi dɪˈpɑrtmənt/

Khoa tim là đơn vị kỹ thuật thực hành về công tác khám, điều trị các rối loạn chuyển hóa, tim mạch.

Ví dụ

1.

Bệnh nhân lên cơn đau tim được chuyển ngay đến khoa tim.

The patient with a heart attack was immediately transferred to the cardiology department.

2.

Người lớn tuổi nên đến khám tại khoa tim một hoặc hai lần mỗi năm để kiểm tra sức khỏe.

Older people are advised to visit the cardiology department once or twice a year for a check-up.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ các bệnh lý thường gặp trong khoa tim nha!
- hypertension (tăng huyết áp)
- aortic aneurysm (phình động mạch chủ)
- atrial fibrillation (rung tâm nhĩ)
- cardiomyopathy (bệnh cơ tim)
- heart failure (suy tim)
- Marfan syndrome (hội chứng Marfan)
- heart attack (đau tim)