VIETNAMESE

đại học y

ENGLISH

Medical University

  

NOUN

/ˈmɛdəkəl ˌjunəˈvɜrsəti/

Hanoi Medical University

Trường Đại học Y là trường đại học đầu ngành chuyên ngành y khoa tại Việt Nam.

Ví dụ

1.

Đại học Y Hà Nội là trường đại học lâu đời nhất của Việt Nam và được đặt tại Hà Nội.

Hanoi Medical University is Vietnam's oldest university and is located in Hanoi.

2.

Đại học Y Hà Nội được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế.

Hanoi Medical University is classified in the group of key national universities in Vietnam, directly under the Ministry of Health.

Ghi chú

Một số trường đào tạo y dược tại Việt Nam:
- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy
- Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: University of Medicine Pham Ngoc Thach
- Đại học Y Hà Nội: Hanoi Medical University
- Đại học Dược Hà Nội: Hanoi University of Pharmacy
- Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên: Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy