VIETNAMESE

khoa thanh quản

ENGLISH

laryngology department

  

NOUN

/ˌlærɪnˈgɑlədʒi dɪˈpɑrtmənt/

Department of Otolaryngology

Khoa thanh quản là đơn vị có chức năng khám chữa bệnh, tư vấn và đưa ra các phác đồ và phương thức điều trị bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa các bệnh lý vùng họng – thanh quản và điều trị các bệnh khác thuộc linh vực Tai Mũi Họng.

Ví dụ

1.

Khoa thanh quản có thể xem xét các vấn đề về dây thanh quản của bạn.

The laryngology department can have a look at your vocal cord problems.

2.

Thông thường bệnh nhân sẽ khám tại khoa thanh quản trước khi được chuyển đến khoa tai mũi họng.

Usually, patients will be examined at the laryngology department before being transferred to the ENT department.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ phòng khoa khác nhau tại bệnh viện nha!
- Accident and Emergency Department (khoa ở nạn và cấp cứu)
- Anesthesiology (chuyên khoa gây mê)
- Isolation room (phòng cách ly)
- Laboratory (phòng xét nghiệm)
- Oncology (ung thư học)
- Odontology (khoa nha)