VIETNAMESE

khoa điều tra dân số

ENGLISH

department of population research

  

VERB

/dɪˈmɑgrəfi dɪˈpɑrtmənt/

Khoa điều tra dân số là khoa chuyên đào tạo và nghiên cứu về dân số và nhân khẩu học.

Ví dụ

1.

Theo một nghiên cứu do GS Cho Young-tae, khoa điều tra dân số thuộc ĐH quốc gia Seoul, có 138 trường cao đẳng và 189 trường đại học hiện hoạt động trong cả nước.

According to a study by Prof. Cho Young-tae from department of population research of Seoul National University, there are 138 colleges and 189 universities currently operating in the country.

2.

Khoa Điều tra dân số tại Đại học Tehran bắt đầu nhận sinh viên chưa tốt nghiệp vào năm 1973.

The Demography Population Research at the University of Tehran began accepting under-graduate students in 1973.

Ghi chú

Một số ngành học về khoa học xã hội:
- anthropology: nhân học
- sociology: xã hội học
- applied demography: nhân khẩu học ứng dụng
- psychology: tâm lý học
- political science: chính trị trị