VIETNAMESE

khoa gây mê hồi sức

ENGLISH

anesthesia and resuscitation department

  

NOUN

/ˌænɪˈsθiʒə ænd rɪˌsʌsɪˈteɪʃən dɪˈpɑrtmənt/

Khoa gây mê hồi sức là đơn vị giúp cho người bệnh mất đi cảm giác đau trước khi tiến hành phẫu thuật, chăm sóc người bệnh trong phẫu thuật, đánh thức và đảm bảo người bệnh cảm thấy khỏe và không đau sau phẫu thuật.

Ví dụ

1.

Jim ở lại khoa gây mê hồi sức sau ca phẫu thuật.

Jim stayed at the anesthesia and resuscitation department after the surgery.

2.

Khoa gây mê hồi sức hỗ trợ bệnh nhân giảm đau trong quá trình phẫu thuật.

The anesthesia and resuscitation department helps patients ease their pain during the surgery.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ phòng khoa khác nhau tại bệnh viện nha!
- Medical records department (phòng lưu trữ giấy tờ bệnh án)
- Allergy (dị ứng học)
- Andrology (Nam khoa)
- Laboratory (phòng xét nghiệm)
- Inpatient department (khoa bệnh nhân nội trú)
- Nephrology (thận học)