VIETNAMESE

đại học mở tp hcm

ENGLISH

Ho Chi Minh City Open University

  

NOUN

/ˌhəʊ tʃiː ˌmɪn ˈsɪti ˈoʊpən ˌjunəˈvɜrsəti/

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập đa ngành có thương hiệu tại Việt Nam.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Mở Tp. HCM được thành lập vào năm 1990 và trở thành trường đại học công lập từ năm 2006.

Ho Chi Minh City Open University was established in 1990 and has been a public university since 2006.

2.

Trường Đại học Mở Tp. HCM trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ho Chi Minh City Open University is directly under the Ministry of Education and Training.

Ghi chú

Một số ngành đào tạo của trường Đại học Mở:
- Kế toán: Accounting
- Tài chính - Ngân hàng: Banking and finance
- Thương mại điện tử: Ecommerce
- Luật quốc tế: International law
- Công nghệ thực phẩm: Food technology
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Tourism and hospitality management