VIETNAMESE

trường nam sinh

ENGLISH

boys' school

  

NOUN

/bɔɪz skul/

Trường nam sinh là trường có sinh viên toàn là nam.

Ví dụ

1.

Tim đến học một trường nam sinh.

Tim goes to a boys' school.

2.

Học ở trường nam sinh, các em được hưởng nền giáo dục đặc biệt với định hướng trở nên sắc sảo, mạnh mẽ, khoáng đạt hơn.

Studying in a boys' school, the children enjoy a special education with the orientation to become sharper, stronger and more liberal.

Ghi chú

Các loại trường học:
- public school (trường công lập)
- boarding school (trường nội trú)
- nursery school (trường mầm non)
- primary school (tiểu học)
- junior high school (trung học cơ sở)
- high school (trung học phổ thông)