VIETNAMESE

trường mầm non tư thục

ENGLISH

private preschool

  

NOUN

/ˈpraɪvət priˈskul/

private kintergarden

Trường mầm non là hệ thống chương trình giáo dục do một cá nhân hay một tổ chức lập ra dành cho trẻ mầm non dựa trên các hoạt động chơi, ca hát, thể dục, các hoạt động thực tế như vẽ tranh và tương tác xã hội như một phần trong quá trình chuyển tiếp từ nhà tới trường.

Ví dụ

1.

Trường mầm non tư thục cần bố trí đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn.

Private preschools need to arrange enough managers, teachers and staff according to standards.

2.

Một số trường mầm non tư thục dành cho trẻ em nghèo ở khu vực nội thành và nông thôn đã thành công rõ rệt trong việc nâng cao trí tuệ cho trẻ.

A few private preschools for poor children in inner cities and rural areas showed marked success in raising children's intellectual skills.

Ghi chú

Các loại trường học:
- public school (trường công lập)
- boarding school (trường nội trú)
- nursery school (trường mầm non)
- primary school (tiểu học)
- junior high school (trung học cơ sở)
- high school (trung học phổ thông)