VIETNAMESE

đại học bách khoa tp hcm

ENGLISH

Ho Chi Minh City University of Technology

  

NOUN

/ˌhəʊ tʃiː ˌmɪn ˈsɪti ˌjunəˈvɜrsəti ʌv tɛkˈnɑləʤi/

Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật lớn của Việt Nam, thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM được Chính phủ trao tặng "Huân chương độc lập".

Ho Chi Minh City University of Technology was awarded the "Independence Medal" by the Government.

2.

Trường đại học Bách khoa Tp. HCM luôn là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của nền giáo dục Việt Nam.

Ho Chi Minh City University of Technology has always been one of the leading technical universities of Vietnamese education.

Ghi chú

Ba trường đại học kỹ thuật lớn nhất Việt Nam gồm Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) (Ho Chi Minh City University of Technology), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology) và Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) (Danang University of Science and Technology).