VIETNAMESE

cái yếm

yếm dãi

ENGLISH

bib

  

NOUN

/bɪb/

Cái yếm là một vật dụng giúp giữ quần áo của trẻ em sạch sẽ khi ăn uống hoặc khi bú.

Ví dụ

1.

Đứa bé đang chảy nước dãi trên cái yếm.

The baby is slobbering all over her bib.

2.

Cái yếm là vật dụng cần thiết của trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh bắt đầu sử dụng yếm khi được khoảng 1-2 tuần tuổi.

Bibs are essential baby items and newborns start using bibs when they are about 1-2 weeks old.

Ghi chú

Chúng ta cùng học từ vựng về các vật dụng của trẻ em nha!
- cradle: cái nôi
- walker: núm vú giả
- diaper: tã
- potty: cái bô
- stroller: xe đẩy cho trẻ con
- baby bottle: bình sữa em bé
- high chair: ghế cao dành cho em bé