VIETNAMESE

chuyên khoa lẻ

ENGLISH

other specialties

  

NOUN

/ˈʌðər ˈspɛʃəltiz/

Chuyên khoa lẻ là các chuyên khoa không thuộc cả nội khoa và ngoại khoa.

Ví dụ

1.

Ngoài nội khoa và ngoại khoa, các bệnh viện còn có nhiều chuyên khoa lẻ khác nhau.

Besides internal medicine and surgery, hospitals also have different other specialties.

2.

Tâm thần học là một nhánh của các chuyên khoa lẻ.

Psychiatry is a branch of other specialties.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các thuật ngữ trong tiếng Anh liên quan đến chuyên khoa lẻ nha!
- nuclear medicine (y học hạt nhân)
- aero space medicine (y học không gian)
- public health (sức khỏe cộng đồng)
- occupational disease (bệnh nghề nghiệp)
- family medicine (khoa y học gia đình)
- sport and exercise medicine (khoa y học thể thao)