VIETNAMESE

áo sơ mi tay dài

ENGLISH

long sleeve shirt

  

NOUN

/lɒŋ sliːv ʃɜːt/

Áo sơ mi tay dài là là loại hàng may mặc bao bọc lấy cơ thể và toàn bộ hai cánh tay của cơ thể.

Ví dụ

1.

Bạn có áo sơ mi tay dài màu trắng nào không?

Do you have any long sleeve shirt in white?

2.

Cô ấy mặc váy với áo sơ mi tay dài màu hồng.

She wears a skirt with a pink long sleeve shirt.

Ghi chú

Chúng ta cùng học từ vựng về các loại áo nha:
- coat: áo khoác
- tank top: áo ba lỗ
- t-shirt: áo thun
- shirt: áo sơ mi, có cổ, hàng cúc phía trước
- sweater: áo dài tay, thường bằng len
- short-sleeve T-shirt: áo thun tay ngắn