VIETNAMESE

xe hút bùn

ENGLISH

vacuum truck

  

PHRASE

/ˈvækjum trʌk/

Xe hút bùn là loại xe bồn có một máy bơm và một bồn chứa. Máy bơm được thiết kế để hút chất lỏng, bùn, hoặc tương tự từ một vị trí (thường là dưới lòng đất) vào bồn chứa của xe tải.

Ví dụ

1.

Xe hút bùn vận chuyển bùn thải, chất lỏng công nghiệp hoặc bùn từ chất thải chăn nuôi từ các cơ sở chăn nuôi có chuồng.

Vacuum trucks transport sewage sludge, industrial liquids, or slurries from animal waste from livestock facilities with pens.

2.

Xe hút bùn có thể được trang bị một máy bơm áp lực cao nếu chúng được sử dụng để làm sạch cống rãnh khỏi cát.

Vacuum trucks can be equipped with a high pressure pump if they are used to clean out sewers from sand.

Ghi chú

Các loại xe tải:
- livestock truck (xe trở gia súc)
- car transporter (xe vận chuyển ô tô)
- cement truck (xe chở xi măng)
- crane truck (xe cẩu)
- flatbed truck (xe tải sàn phẳng)
- heavy-duty truck (xe tải hạng nặng)
- fire truck (xe cứu hoả)
- garbage truck (xe đổ rác)