VIETNAMESE

chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

ENGLISH

automotive engineering technology major

  

NOUN

/ˌɔtəˈmoʊtɪv ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ tɛkˈnɑləʤi ˈmeɪʤər/

Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô là ngành học tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực như: Cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy,...

Ví dụ

1.

Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô là ngành học tích hợp đa lĩnh vực.

The Automotive Engineering Technology major is an integrated multidisciplinary discipline.

2.

Để tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, bạn phải hoàn thành 120 tín chỉ.

To graduate from an automotive engineering technology major, you must complete 120 credits.

Ghi chú

Automotive Engineering Technology (Công nghệ Kỹ thuật ô tô) is a program that prepares individuals to apply basic engineering principles (nguyên lý kỹ thuật cơ bản) and technical skills (kỹ năng chuyên môn) in support of engineers (kỹ sư) and other professionals (chuyên gia) engaged in developing (phát triển), manufacturing (chế tạo), and testing (chạy thử) cars and their systems.