VIETNAMESE

bệnh viện nhi

bệnh viện nhi đồng

ENGLISH

pediatric hospital

  

NOUN

/ˌpidiˈætrɪk ˈhɑˌspɪtəl/

children's hospital

Bệnh viện nhi là bệnh viện cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh dành riêng cho trẻ sơ sinh, trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên.

Ví dụ

1.

Bệnh viện nhi điều trị miễn phí cho trẻ sơ sinh.

The pediatric hospital provides free treatment to infants.

2.

Bệnh viện nhi không còn giường trống.

The pediatric hospital has no vacant beds.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các bệnh trẻ em hay mắc phải nha!
- chickenpox: thủy đậu
- measles: bệnh sởi
- tetanus: uốn ván
- influenza: bệnh cúm
- hepatitis B: bệnh viêm gan B
- ear infections: nhiễm trùng tai