VIETNAMESE

xe bò

xe bò kéo

ENGLISH

bullock cart

  

NOUN

/ˈbʊlək kɑrt/

Xe bò là một phương tiện có hai bánh hoặc bốn bánh xe, được kéo bởi bò.

Ví dụ

1.

Xe bò là một trong những phương thức vận tải sớm nhất và phổ biến nhất.

Bullock carts were one of the earliest and most popular modes of transport.

2.

Xe bò đã được sử dụng rộng rãi ở Malaysia trước khi xe máy ra đời, và nhiều chiếc vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Bullock carts were widely used in Malaysia before the introduction of automobiles, and many are still used today.

Ghi chú

Một số từ vựng về các loại xe:
- car (ô tô)
- van (xe tải nhỏ)
- truck/ lorry (xe tải)
- motorcycle/ motorbike (xe máy)
- bicycle/ bike (xe đạp)
- bus/ coach (xe buýt/ xe khách)