VIETNAMESE

chuyên ngành tài chính ngân hàng

ENGLISH

banking and finance major

  

NOUN

/ˈbæŋkɪŋ ænd fəˈnæns ˈmeɪʤər/

Tài chính ngân hàng là ngành học liên quan đến tất cả các hoạt động và dịch vụ giao dịch trong lĩnh vực tài chính tiền tệ.

Ví dụ

1.

Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng được giảng dạy và nghiên cứu tại BUV được cấp bằng bởi Đại học London - một trong những trường đại học lâu đời và lớn nhất Vương quốc Anh.

The Banking and Finance major taught and studied at BUV is awarded by the University of London – one of the oldest and largest universities in the UK.

2.

Chuyên ngành tài chính ngân hàng tập trung vào ngành ngân hàng và nghiên cứu hoạt động của các ngân hàng và tổ chức trên toàn cầu.

The banking and finance major focuses on the banking industry, and explores the activities of banks and institutions across the globe.

Ghi chú

Một số lựa chọn nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính ngân hàng:
- banking consultant: chuyên viên tư vấn ngân hàng
- quantitative analyst: nhà phân tích định lượng
- securities trader: nhà kinh doanh chứng khoán
- financial analyst: nhà phân tích tài chính
- economic analyst: nhà phân tích kinh tế