VIETNAMESE

xe bê tông

xe bồn trộn bê tông

ENGLISH

concrete mixing truck

  

NOUN

/ˈkɑnkrit ˈmɪksɪŋ trʌk/

Xe bê tông là dòng xe tải chuyên dụng, được gắn bồn trộn với các thể tích khác nhau. Được dùng để trộn các hỗn liệu như cát, xi măng, sỏi, đá... thành hỗn hợp vữa bê tông, phục vụ cho các công trình xây dựng như xây nhà cao tầng, cầu, sân bay....

Ví dụ

1.

Xe bê tông được sử dụng để vận chuyển bê tông trộn sẵn.

A concrete mixing truck is used for transporting ready-mixed concrete.

2.

Công ty chúng tôi là nhà sản xuất và cung cấp xe bê tông.

Our company is a concrete mixing truck manufacturer and supplier.

Ghi chú

Một số từ vựng về các loại xe công trình:
- dump truck (xe ben)
- forklift truck (xe nâng)
- excavator (máy đào, máy xúc)
- tractor (máy kéo)
- bulldozer (máy ủi)
- tractor trailer (xe đầu kéo)