VIETNAMESE

ngành nhiệt lạnh

ngành kỹ thuật công nghệ nhiệt, ngành kỹ thuật nhiệt - lạnh

ENGLISH

heat engineering and refrigeration

  

NOUN

/hit ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ ænd rɪˌfrɪʤəˈreɪʃən/

Ngành Nhiệt – Lạnh là ngành học nghiên cứu về các hệ thống kỹ thuật nhiệt, lạnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật để thiết kế, vận hành các hệ thống, trang thiết bị nhiệt, lạnh, phục vụ cho nhu cầu con người cũng như trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Ví dụ

1.

Có thể nói rằng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, không thể thiếu sự có mặt của ngành Nhiệt lạnh.

It can be said that in the process of industrialization and modernization, the presence of heat engineering and refridgeration is indispensable.

2.

Ngành Nhiệt – Lạnh xuất hiện tại Việt Nam vào thập niên 60.

Heat engineering and refridgeration appeared in Vietnam in the 60s.

Ghi chú

Kỹ thuật thường được xem là có bốn ngành chính:
- Kỹ thuật cơ khí: Mechanical engineering
- Kỹ thuật điện: Electrical engineering
- Kỹ thuật hóa học: Chemical engineering
- Kỹ thuật xây dựng: Construction engineering
Ngoài ra còn có những ngành kỹ thuật khác như kỹ thuật máy tính (computer engineering), kỹ thuật phần mềm (software engineering),... và những ngành kỹ thuật liên ngành.