VIETNAMESE

ngành ngôn ngữ hàn

ngành ngôn ngữ Hàn Quốc

ENGLISH

Korean

  

NOUN

/kɔˈriən/

Ngành ngôn ngữ Hàn là ngành học chuyên nghiên cứu tiếng Hàn và con người và văn hóa Hàn Quốc.

Ví dụ

1.

Ngành Ngôn ngữ Hàn đang là một trong những ngành được rất nhiều bạn trẻ quan tâm.

Korean is one of the majors that many young people are interested in.

2.

Cô ấy theo học ngành ngôn ngữ Hàn khi còn học đại học.

She majored in Korean back in university.

Ghi chú

Một số công việc liên quan đến ngành Ngôn ngữ:
- English as a foreign language teacher: Giáo viên dạy tiếng Anh
- private tutor: gia sư riêng
- newspaper journalist: nhà báo
- editorial assistant: trợ lý biên tập
- writer: nhà văn
- proofreader: người hiệu đính