VIETNAMESE

khoa cơ xương khớp

ENGLISH

musculoskeletal department

  

NOUN

/ˌmʌs.kjə.loʊˈskel.ə.təl dɪˈpɑrtmənt/

Khoa cơ xương khớp là đơn vị chuyên điều trị nội khoa các bệnh về cơ xương khớp, tư vấn điều trị và theo dõi định kỳ.

Ví dụ

1.

Khoa cơ xương khớp chăm sóc bệnh nhân đau khớp.

The musculoskeletal department takes care of patients with arthralgia.

2.

Người cao tuổi thường gặp các vấn đề khiến họ phải thăm khám tại khoa cơ xương khớp.

The elderly usually encounter problems that make them visit the musculoskeletal department.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ phòng khoa khác nhau tại bệnh viện nha!
- Ear nose throat department (khoa tai mũi họng)
- Gynecology (phụ khoa)
- Gastroenterology (khoa tiêu hoá)
- Geriatrics (lão khoa)
- Functional exploration department (khoa thăm dò chức năng)
- Cardiology department (khoa nội tim mạch)