VIETNAMESE

ngành điện tử công nghiệp

ngành điện tử

ENGLISH

industrial electronics

  

NOUN

/ɪnˈdʌstriəl ɪˌlɛkˈtrɑnɪks/

electronics

Ngành điện tử công nghiệp là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu và sử dụng các thiết bị điện hoạt động theo sự điều khiển của các dòng điện tử hoặc các hạt tích điện trong các thiết bị như đèn điện tử hay bán dẫn.

Ví dụ

1.

Ngành điện tử công nghiệp bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau.

Industrial electronics consists of various sectors.

2.

Động lực trung tâm của toàn bộ ngành điện tử công nghiệp là lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.

The central driving force behind the entire industrial electronics is the semiconductor industry sector.

Ghi chú

Một số ngành điện:
- telecommunication electronic engineering (kỹ thuật điện tử-viễn thông)
- control engineering and automation (kỹ thuật điều khiển-tự động hóa)
- electrical and electronic engineering technology (kỹ thuật điện-điện tử)
- electrical and computer science (kỹ thuật điện máy tính)