VIETNAMESE

đại học sân khấu điện ảnh

ENGLISH

Academy of Theater and Cinema

  

NOUN

/əˈkædəmi ʌv ˈθiətər ænd ˈsɪnəmə/

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ho Chi Minh City University of Theater and Cinema is a non-business unit under the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

2.

Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội là một trong những đại học lâu đời ở Việt Nam.

Hanoi Academy of Theater and Cinema is one of the oldest universities in Vietnam.

Ghi chú

Một số ngành đào tạo của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh:
- Biên tập truyền hình: Television editing
- Nhiếp ảnh nghệ thuật: Art photography
- Nhiếp ảnh báo chí: Press photography
- Đạo diễn điện ảnh: Film directing
- Nghệ thuật hóa trang: Art of makeup