VIETNAMESE

xe moóc

xe mooc lùn

ENGLISH

trailer

  

NOUN

/ˈtreɪlər/

xe mooc là phương tiện không có động cơ được kéo bởi xe có động cơ. Nó thường được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và vật liệu.

Ví dụ

1.

Một xe mooc được sản xuất để sử dụng cho mục đích cá nhân (hoặc doanh nghiệp nhỏ) với bất kì phương tiện nào với móc kéo phù hợp.

Some trailers are made for personal (or small business) use with practically any powered vehicle having an appropriate hitch.

2.

Những chiếc xe cắm trại phổ biến sử dụng xe mooc loại nhẹ, xe mooc có hình dáng khí động học đều có thể được kéo bởi một chiếc ô tô nhỏ.

Popular campers use lightweight trailers, aerodynamic trailers that can be towed by a small car.

Ghi chú

Các loại xe cũng được gọi là trailer:
- recreational vehicles (loại xe giải trí)
- mobile homes (nhà di động)