VIETNAMESE

chuyên khoa răng hàm mặt

ENGLISH

odonto-stomatology department

  

NOUN

/ˌəʊdɒntə-stəʊməˈtɒlədʒɪ/

Chuyên khoa răng hàm mặt là đơn vị khám bệnh, chữa bệnh, thẩm mỹ và phục hồi chức năng răng hàm mặt.

Ví dụ

1.

Anh ấy phải đến chuyên khoa răng hàm mặt để phẫu thuật nhổ răng.

He had to go to the odonto-stomatology department for tooth extraction surgery.

2.

Chuyên khoa răng hàm mặt có cung cấp dịch vụ cấy răng.

Odonto-stomatology department specializes in providing dental implant services.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ phòng khoa khác nhau tại bệnh viện nha!
- psychiatry (khoa tâm thần)
- psychology (khoa tâm lý)
- emergency room (phòng cấp cứu)
- gynecology (phụ khoa)
- dietetics (khoa dinh dưỡng)
- oncology (ung thư học)