VIETNAMESE

truyện dài

ENGLISH

long story

  

NOUN

/lɔŋ ˈstɔri/

Truyện dài là một khái niệm thường được cho là nằm giữa giữa tiểu thuyết và truyện ngắn.

Ví dụ

1.

Về độ dài, truyện dài có dung lượng chữ lớn hơn truyện ngắn khoảng 4-6 lần nhưng cũng kém vài lần so với độ đồ sộ của tiểu thuyết.

In terms of length, long stories have a larger text capacity than short stories about 4-6 times, but also several times less than the volume of novels.

2.

Truyện dài ít khi là hình thức được lựa chọn tại các cuộc thi văn chương.

Long stories are rarely the chosen form at literary competitions.

Ghi chú

Một số loại truyện:
- novella (tiểu thuyết ngắn)
- short story (truyện ngắn)
- long story (truyện dài)
- tale (câu chuyện)
- yarn (truyện dài sáng tạo và phóng đại)
- novel (tiểu thuyết)