VIETNAMESE

truyện kinh dị

ENGLISH

horror story

  

NOUN

/ˈhɔrər ˈstɔri/

Truyện kinh dị là một thể loại biểu đạt với mục đích hoặc có khả năng tạo ra những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, sợ hãi hay làm độc giả, khán giả giật mình bằng những nội dung kinh hoàng.

Ví dụ

1.

Tất cả chúng ta đều đã nghe những truyện kinh dị về việc các hãng hàng không làm mất hành lý của mọi người.

We've all heard horror stories about airlines losing people's luggage.

2.

Trọng tâm chính của một truyện kinh dị là khơi gợi cảm giác sợ hãi cho người đọc thông qua những hình ảnh, chủ đề và tình huống đáng sợ.

The key focus of a horror story is to elicit a sense of dread in the reader through frightening images, themes, and situations.

Ghi chú

Các loại truyện:
- allegory (truyện ngụ ngôn)
- anecdote (giai thoại)
- comic (truyện tranh)
- novel (tiểu thuyết)
- fairy tale (truyện cổ tích)
- funny story (truyện cười)
- horror story (truyện kinh dị)