VIETNAMESE

xe máy xúc

xe múc

ENGLISH

excavator

  

NOUN

/ˈɛkskəˌveɪtər/

Xe máy xúc là một loại máy móc cơ giới sử dụng đa năng, chủ yếu dùng trong xây dựng, khai khoáng.

Ví dụ

1.

Trước những năm 1990, tất cả các máy xúc đều có một đối trọng dài thông thường được treo ở phía sau của máy để cung cấp thêm lực đào và sức nâng.

Before the 1990s, all excavators had a long or conventional counterweight that hung off the rear of the machine to provide more digging force and lifting capacity.

2.

Máy xúc nhỏ nhất thế giới, được xếp vào loại máy xúc con lái được, là Komatsu PC01.

The world's smallest excavator, classified as a rideable mini excavator, is the Komatsu PC01.

Ghi chú

Các loại xe được dùng trong xây dựng:
- bulldozers (máy ủi)
- loaders (máy xúc lật)
- cranes (cần cẩu)
- concrete mixer truck (xe trộn vê tông)
- forklifts (xe nâng)
- rollers (xe lu)