VIETNAMESE

bác sĩ gia đình

ENGLISH

primary care physician

  

NOUN

/ˈpraɪˌmɛri kɛr fəˈzɪʃən/

Bác sĩ gia đình chính là một bác sĩ đa khoa chăm sóc sức khỏe cho một cá nhân và gia đình, thông thường tại gia hơn là tại các cơ sở ý tế. Họ có thể chăm sóc bệnh nhân ở nhiều lứa tuổi từ trẻ ở độ tuổi tập đi, thanh thiếu niên, người ở độ tuổi trung niên đến cả người lớn tuổi.

Ví dụ

1.

Bác sĩ gia đình có thể xử lý các tình huống cấp tính như nhiễm trùng và chấn thương hay theo dõi thai kỳ.

Primary care physicians can handle acute situations such as infections and trauma or monitor pregnancy.

2.

Các chuyên gia y tế đầu tiên mà bệnh nhân gặp là bác sĩ gia đình.

The first medical professionals a sick patient sees are primary care physicians.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu một số thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ các bác sĩ ở các khoa khác nhau nha!
- specialist (bác sĩ chuyên khoa)
- specialist in plastic surgery (bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình)
- specialist in heart (bác sĩ chuyên khoa tim)
- medical examiner (bác sĩ pháp y)
- dietician (bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng)
- internist (bác sĩ khoa nội)