VIETNAMESE

ngành điện tự động hóa

ENGLISH

electrical engineering and automation

  

NOUN

/ɪˈlɛktrɪkəl ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ ænd ɔtəˈmeɪʃən/

Ngành điện tự động hóa là ngành học nghiên cứu, thiết kế, vận hành các hệ thống tự động, dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy xi măng, sắt thép, nước giải khát và thiết kế, điều khiển, chế tạo robot, quản lý sản phẩm tại các công ty trong và ngoài.

Ví dụ

1.

Hệ thống điều khiển tự động lai dắt bằng điện là một môn học tự chọn của ngành điện tự động hóa.

Electrical towage automatic control system is an elective course of electrical engineering and automation.

2.

Cơ điện là một khóa học bắt buộc về ngành điện tự động hóa.

Electromechanics is a compulsory course for electrical engineering and automation.

Ghi chú

Một số ngành điện:
- telecommunication electronic engineering (kỹ thuật điện tử-viễn thông)
- control engineering and automation (kỹ thuật điều khiển-tự động hóa)
- electrical and electronic engineering technology (kỹ thuật điện-điện tử)
- electrical and computer science (kỹ thuật điện máy tính)