VIETNAMESE

trường đại học kinh tế tphcm

trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

ENGLISH

University of Economics Ho Chi Minh City

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˌɛkəˈnɑmɪks hoʊ kaɪ mɪn ˈsɪti/

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là một đại học đa ngành tại Việt Nam, nằm trong nhóm đại học trọng điểm quốc gia. Đây là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam và cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế, quản lý cho chính phủ và các doanh nghiệp lớn.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Kinh tế tphcm là trường đại học đa ngành với nhiều trình độ và hệ đào tạo.

The University of Economics Ho Chi Minh City is a multi-sectoral university with many training levels and systems.

2.

Trường Đại học Kinh tế Ttphcm là một trong 15 trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam và là thành viên của 1000 Trường Kinh doanh Tốt nhất Thế giới.

The University of Economics Ho Chi Minh City is one of the 15 key national universities of Vietnam and is a member of The Best 1000 Business Schools in the World.

Ghi chú

Một số từ vựng về các công việc liên quan đến các chuyên ngành kinh tế:
- economist (nhà kinh tế học)
- financial risk analyst (nhà phân tích rủi ro tài chính)
- data analyst (nhà phân tích dữ liệu)
- accountant (kế toán viên)
- investment analyst (nhà phân tích đầu tư)
- financial consultant (tư vấn tài chính)