VIETNAMESE

trường đại học ngoại ngữ huế

ENGLISH

Hue University of Foreign Languages

  

NOUN

/hju ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈfɔrən ˈlæŋgwəʤəz/

Đại học Ngoại ngữ Huế là một trường đại học trực thuộc hệ thống Đại học Huế, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm của quốc gia Việt Nam. Trường được thành lập ngày 13/07/2004 trên cơ sở sáp nhập các khoa và tổ ngoại ngữ từ 6 trường thành viên của Đại học Huế với bề dày truyền thống gần 50 năm kể từ năm 1957.

Ví dụ

1.

Trong sự phối hợp về giáo dục và văn hóa, ngày 23/11/2017, Viện Goethe Hà Nội đã trao tặng sách tiếng Đức cho Trường Đại học Ngoại ngữ Huế để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

In the collaboration in terms of education and culture on November 23rd, 2017, Goethe-Institut Hanoi offered German books to the Hue University of Foreign Languages for teaching and studying.

2.

Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2012.

She graduated from the Hue University of Foreign Languages in 2012.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trường đại học:
- researcher (nghiên cứu sinh)
- undergraduate/ postgraduate (cấp đại học/ sau đại học)
- bachelor's/ master's degree (bằng cử nhân/ bằng thạc sỹ)
- thesis (luận văn tốt nghiệp)
- lecturer (giảng viên)
- lecture hall (giảng đường)
- student (sinh viên)