VIETNAMESE

ngành phiên dịch

ENGLISH

translation industry

  

NOUN

/trænˈzleɪʃən ˈɪndəstri/

Nhành phiên dịch là ngành bao gồm các công ty, cá nhân dịch tài liệu viết, cung cấp dịch vụ thông dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Ví dụ

1.

Ngành phiên dịch hiện là một trong những ngành tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

The translation industry is currently one of the fastest growing industries in the context of economic integration.

2.

Ngành phiên dịch đang thay đổi nhanh chóng.

The translation industry is changing rapidly.

Ghi chú

Cùng phân biệt biên dịch (interpretation) và phiên dịch (translation) nha!
- Phiên dịch (translation) được định nghĩa là công đoạn chuyển đổi một câu nói, một chữ hoặc một văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, chúng được thể hiện qua lời nói của phiên dịch viên. Những đối tượng hoạt động trong lĩnh vực này phần lớn thường phải đi nhiều nơi, gặp gỡ không ít người. Vì vậy cơ hội phát triển nghề nghiệp và mở rộng các mối quan hệ giao tiếp khá lớn. Ở mỗi lĩnh vực hoạt động, các loại biên phiên dịch sẽ có những yêu cầu khác nhau, đòi hỏi biên phiên dịch viên phải linh hoạt thay đổi.
- Biên dịch (interpretation) còn được xem là một hình thức khác của phiên dịch nhưng được trình bày qua văn viết. Biên dịch viên sẽ có nhiều thời gian nghiên cứu, biên soạn, ghi chép lại nội dung được chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Vì thế, các văn bản được biên dịch đòi hỏi phải có độ chính xác cao. Không chỉ cung cấp thông tin đầy đủ cho người đọc, mà câu văn còn phải trau chuốt, chỉn chu.