VIETNAMESE

bút lông viết bảng

ENGLISH

marker

  

NOUN

/ˈmɑrkər/

Bút lông viết bảng được sử dụng để viết lên bảng học sinh thường được ứng dụng vào công tác dạy học. Đây là loại bút lông viết bảng có thể xóa được dễ dàng trên các loại bảng mica.

Ví dụ

1.

Ngày nay, giáo viên sử dụng bút lông viết bảng thay cho phấn để tránh bụi trong lớp học.

Nowadays, teachers use markers instead of chalks to avoid dust in classes.

2.

Cô ấy sử dụng bút lông viết bảng màu đỏ để nhấn mạnh chủ đề nghiên cứu của mình.

She used red marker to emphasize the topic of her research.

Ghi chú

Các bộ phận của marker (Bút lông viết bảng):
- cap (nắp)
- tip (đầu bút)
- wadding (bông thấm mực)
- clip (kẹp trên nắp bút)