VIETNAMESE

khoa kiến trúc

ENGLISH

architecture department

  

NOUN

/ˈɑrkəˌtɛkʧər dɪˈpɑrtmənt/

Khoa kiến trúc là một khoa nghệ thuật và khoa học về tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc.

Ví dụ

1.

Khoa kiến trúc có vai trò thiết kế nên các công trình phục vụ cho đời sống sinh hoạt của mọi người.

The architecture department has the role of designing works to serve people's daily life.

2.

Năm đầu tiên của khoa kiến trúc sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức nền tảng như lịch sử, công nghệ, luật xây dựng, lý thuyết sơ lược và kỹ năng phân tích lẫn tính toán.

The first year of the architecture department will provide you with foundational knowledge such as history, technology, construction law, preliminary theory, and analytical and computational skills.

Ghi chú

Một số ngành:
- electrical and computer science (kỹ thuật điện máy tính)
- mechanical engineering (kỹ thuật cơ khí)
- business administration (quản trị kinh doanh)
- finance and accounting (tài chính kế toán)
- civil engineering (kĩ thuật xây dựng)