VIETNAMESE

đại học mỏ địa chất

ENGLISH

University of Mining and Geology

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈmaɪnɪŋ ænd ʤiˈɑləʤi/

Trường Đại học Mỏ – Địa chất là trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng, đào tạo đại học và trên đại học về các lĩnh vực: Dầu khí, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Cơ khí, Tự động hóa, Khai thác tài nguyên khoáng sản, Bảo vệ môi trường, Đo đạc lãnh thổ lãnh hải, Quản lý đất đai, Kinh tế, Quản trị doanh nghiệp, Kế toán,...

Ví dụ

1.

Hiện Đại học Mỏ - Địa chất có 3 cơ sở đào tạo tại Hà Nội, Quảng Ninh và Vũng Tàu.

Currently, the University of Mining and Geology has 3 branches in Hanoi, Quang Ninh and Vung Tau.

2.

Trường Đại học Mỏ – Địa chất thuộc nhóm 95 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á.

The University of Mining and Geology belongs to the group of 95 leading universities in Southeast Asia.

Ghi chú

Một số ngành học Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo:
- Kỹ thuật dầu khí: Petroleum engineering
- Kỹ thuật mỏ: Mining engineering
- Địa chất học: Geology
- Kỹ thuật môi trường: Environmental engineering
- Quản lý tài nguyên và môi trường: Natural resources and environmental management
- Du lịch địa chất: Geotourism