VIETNAMESE

khoa tâm thần

ENGLISH

psychiatry department

  

NOUN

/saɪˈkaɪətri dɪˈpɑrtmənt/

Khoa tâm thần là đơn vị chuyên về nghiên cứu, chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các rối loạn tâm thần.

Ví dụ

1.

Họ đã đưa người đàn ông đến khoa tâm thần vì anh ta bị coi là một kẻ điên.

They brought the man to the psychiatry department since he was considered a maniac.

2.

Các bác sĩ ở khoa tâm thần phải xử lý những ca bệnh tâm thần lẻ tẻ.

The doctors in the psychiatry department have to deal with sporadic cases of mental diseases.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ phòng khoa khác nhau tại bệnh viện nha!
- Accident and Emergency Department (khoa ở nạn và cấp cứu)
- Anesthesiology (chuyên khoa gây mê)
- Oncology (ung thư học)
- Odontology (khoa nha)
- Haematology (khoa huyết học)
- Internal medicine (nội khoa)