VIETNAMESE

xe điện chạy theo dây cáp trên đường phố

ENGLISH

tram

  

PHRASE

/træm/

xe điện chay theo dây cáp trên đường phố là phương tiện giao thông đường sắt đi trên đường ray xe điện trên đường phố đô thị công cộng.

Ví dụ

1.

Thay vì di chuyển bằng ô tô, bạn có thể sử dụng xe điện chạy theo dây cáp trên đường phố.

Instead of travelling by car, you can use the tram.

2.

Bạn có thể sử dụng xe điện chạy theo dây cáp trên đường phố để đi lại hàng ngày.

You can use the tram for commuting everyday.

Ghi chú

Các loại tàu khác:
- freight trains (tàu chở hàng)
- high-speed rail (đường sắt cao tốc)
- monorail
- railroad car (toa xe lửa)
- maglev (tàu đệm từ)