VIETNAMESE

chuyên ngành tiếng anh thương mại

ENGLISH

business english major

  

NOUN

/ˈbɪznəs ˈɪŋglɪʃ ˈmeɪʤər/

Chuyên ngành tiếng Anh thương mại là một ngành học xoáy sâu đào tạo dùng ngoại ngữ một cách thông thạo trên cả 4 kỹ năng cơ bản: nghe, nói, đọc và viết, giúp các bạn sinh viên tự tin gia nhập vào môi trường doanh nghiệp.

Ví dụ

1.

Chuyên ngành tiếng Anh thương mại là một lựa chọn sáng suốt để nâng cao khả năng tuyển dụng của bạn vì bạn sẽ được cung cấp kiến ​​thức về tiếng Anh chuyên nghiệp.

A Business English major is a wise choice to enhance your employability as you will be provided with the knowledge of professional English.

2.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh thương mại có kiến thức và kỹ năng để làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia.

Graduates of the Business English major have the knowledge and skills to work in multinational corporations.

Ghi chú

Một số từ vựng tiếng Anh thương mại:
- agenda: chương trình nghị sự
- trademark: nhãn hiệu đăng ký
- strategy: chiến lược
- dress code: quy định trang phục
- market research: nghiên cứu thị trường
- headquarters: trụ sở
- public relations: quan hệ công chúng