VIETNAMESE

truyện Kiều

đoạn trường tân thanh

ENGLISH

the tale of Kieu

  

NOUN

/ðə teɪl ɒv Kieu/

Truyện Kiều là một truyện thơ của đại thi hào Nguyễn Du. Đây được xem là truyện thơ nổi tiếng nhất và xét vào hàng kinh điển trong văn học Việt Nam, tác phẩm được viết bằng chữ Nôm theo thể lục bát, gồm 3.254 câu.

Ví dụ

1.

Tác giả của truyện Kiều là Nguyễn Du.

The author of the tale of Kieu is Nguyen Du.

2.

Truyện Kiều được coi là thiên anh hùng ca.

The tale of Kieu is considered an epic poem.

Ghi chú

Một số loại truyện:
- novella (tiểu thuyết ngắn)
- short story (truyện ngắn)
- long story (truyện dài)
- tale (câu chuyện)
- yarn (truyện dài sáng tạo và phóng đại)
- novel (tiểu thuyết)