VIETNAMESE

xe số

ENGLISH

manual transmission scooter

  

NOUN

/ˈmænjuəl trænˈsmɪʃən ˈskutər/

Xe số là xe với khối động cơ được đặt bên dưới khung xe, bình xăng thường nằm ở dưới yên xe cùng với việc sử dụng cần số để điều khiển tốc độ tối đa của xe.

Ví dụ

1.

Honda là một hãng chuyên về xe số.

Honda is a company specializing manual transmission scooters.

2.

Ở Việt Nam có khá nhiều người chạy xe số.

In Vietnam, there are quite a few people who drive manual transmission scooters.

Ghi chú

Các loại xe máy:
- manual transmission scooter (xe số)
- moped (xe lai xe đạp với xe máy)
- scooter (xe tay ga)